Ταυτότητα Επιχείρησης

  • Επωνυμία: Καπογιαννόπουλος Βασίλειος
  • ΑΦΜ: 134005989
  • ΔΟΥ: Α’ Πατρών
  • Έδρα: Πάτρα, Αγίου Αρτεμίου 11-13, ΤΚ 26223
  • Αριθμό ΓΕΜΗ: 132201516000
  • Τηλέφωνο Επικοινωνίας: πρωτεύον 6986604580, δευτερεύον 2610 338 909
  • email: info@winedelivery.gr